Het CORPUS onderzoek is een wetenschappelijk onderzoek van het Amsterdam UMC locatie VUmc in samenwerking met het Radboud UMC en de Hogeschool van Amsterdam, naar psychosomatische therapie bij cliënten met langdurig bestaande lichamelijke klachten.

Het doel van het onderzoek is de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de psychosomatische therapie te onderzoeken voor cliënten met langdurig bestaande lichamelijke klachten die frequent hun huisarts bezoeken. Het onderzoek richt zich op psychosomatische therapie gegeven door geregistreerde psychosomatisch fysio- of oefentherapeuten.

Cliënten die last hebben van lichamelijke klachten gaan naar de huisarts. De huisarts doet onderzoek en verwijst zo nodig naar een specialist. Soms wordt er ondanks veel onderzoeken geen oorzaak voor de lichamelijke klachten gevonden.

Cliënten met deze klachten, ouder dan 18 jaar die in de afgelopen drie maanden 2x of vaker bij de huisarts zijn geweest, worden via de huisartspraktijk geselecteerd en gevraagd met het CORPUS onderzoek mee te doen.

Voor een goed wetenschappelijk onderzoek is het nodig dat mensen worden vergeleken die de psychosomatische therapie wel krijgen met mensen die de therapie niet direct krijgen. Door loting wordt bepaald in welke groep cliënten die meedoen aan het onderzoek, terecht komen: in de therapiegroep of in de controlegroep.

Cliënten in de therapiegroep krijgen (individueel) psychosomatische therapie bij één van de geregistreerde psychosomatisch oefen- of fysiotherapeuten die deelnemen aan het CORPUS onderzoek. De deelnemende psychosomatisch therapeuten zijn in het kader van het CORPUS onderzoek extra geschoold in het behandelen van cliënten met langdurig bestaande lichamelijke klachten. Voor onze praktijk is dat Jessica van Eendenburg.

De behandeling wordt vergoed door de aanvullende verzekering. Indien de patiënt geen of onvoldoende aanvullende verzekering heeft, worden de kosten vanuit het onderzoek vergoed.

Wilt u meer weten over het CORPUS onderzoek, stuur dan gerust een mail naar de promovendus van dit onderzoek: Margreet Wortman ([email protected] of [email protected]).